Цөөн үгээр

- hacked by t.me/govleak - hacked by t.me/govleak -

Хүдэр сумын 23-р цэцэрлэг

Нийтэлсэн: 2023 жилийн өмнө Үзсэн: 971

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Ясль, цэцэрлэг нь 1971оны  9 дүгээр сард Хүдэр голын баруун эрэг Хадат толгой хэмээх газар /одоогоор хуучин төв/-д хоёр айлын сууцны  нэг байшингийн нэг талд “Хүүхэд саатуулах газар” ясль, нөгөө талд хүүхдийн цэцэрлэг гэсэн биеэ даасан  2  байгууллага байгуулагджээ.
 
Шинэ сумын төвд сууцны байшинд 
2 давхар орон сууцны  байрны 1-р давхарт
Сургуулийн байранд  / хуучин сургууулийн байранд 
1990 онд 140 хүүхдийн ясль, цэцэрлэгийн  байранд 
2017 онд 50 хүүхдийн багтаамжтай өргөтгөл хийгдсэн. 
2005,2013,2015,2017 онуудад 5 бүлэг  шинээр нэмэгдсэн. 
 
СӨБоловсролын байгууллагад  25 багш, ажилтан ажиллаж  Үүнээс:   Мэргэжлийн багш -9 үүнээс бүлгийн багш -8 арга зүйч-1 боловсролын  баклавар-6 магистр-2,   мэргэжлийн  зэрэгтэй багш-4 буюу  50%  багшлах эрхтэй багш -6, үндсэн сургалтанд хамрагдсан багш -2   байна.
2017 онд орон нутгийн 360,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2 настай хүүхдийн  2 бүлэг  нэмэгдсэнээр  50  хүүхэд  өдрийн  сургалтан хамрагдаж   МУЗГазрын   2016-2020 оны үйл ажиллагааны  хөтөлбөрийн  3.2.2.-т “Хүүхэд бүр цэцэрлэгт” хөтөлбөрийн  хэрэгжилт сайжирсан.
 
СӨБоловсролын байгууллагад  25 багш, ажилтан ажиллаж  Үүнээс:   Мэргэжлийн багш -9 үүнээс бүлгийн багш -8 арга зүйч-1 боловсролын  баклавар-6 магистр-2,   мэргэжлийн  зэрэгтэй багш-4 буюу  50%  багшлах эрхтэй багш -6, үндсэн сургалтанд хамрагдсан багш -2   байна. 
 
Сургалтын таатай  орчин - Тоглоомын талбайд  3 элсний талбайтай сүүдрэвч -3 шинээр байгуулж, үлгэрийн байшин  элсний талбайг засаж ашигласан-3,  цэцгийн мандал- 6 нэмэгдэж, тоглоом 5-ыг  засаж шинэчлэн  туршилтын  30м2 талбайд   5  төрлийн хүнсний ногоог  тарьж ургуулдаг байна.