Цөөн үгээр

- hacked by t.me/govleak - hacked by t.me/govleak -

ИТХурлын тогтоол

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 0 Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа сумын дэд хөтөлбөр 92 дугаар тогтоолын 01 хавсралт 2019-06-13 2019-06-13 Файл татах
2 0 Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа сумын дэд хөтөлбөр 92 дугаар тогтоолын 01 хавсралт 2019-06-13 2019-06-13 Файл татах
3 0 Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа сумын дэд хөтөлбөр 92 дугаар тогтоолын хавсралт 2019-06-13 2019-06-13 Файл татах
4 0 Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа сумын дэд хөтөлбөр 92 дугаар тогтоолын 01 хавсралт 2019-06-12 2019-06-12 Файл татах
5 52 Бэлчээрийн газрын төлбөрийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2019-03-28 2019-03-28 Файл татах
6 135 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-28 2019-03-28 Файл татах
7 92 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл,нийгмийн баталгаа 2018-11-30 2019-06-12 Файл татах
8 82 Хог үүсгэсний төлбөрийн хэмжээг батлах тухай 2018-06-06 2018-10-24 Файл татах
9 31 ИТХ-ын 2015 оны 21-р тогтоол 2016-12-07 2016-12-08 Файл татах