Цөөн үгээр

- hacked by t.me/govleak - hacked by t.me/govleak -
Хүдэр сумын ЗДТГ-ын товч мэдээлэл

2023 жилийн өмнө 789

Сумын ЗДТГазрын танилцуулага: Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/475 дугаар захирамжаар Хүдэр сумын ЗДТГазрын бүтэц орон тоог 20 албан тушаалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна....