Цөөн үгээр

- hacked by t.me/govleak - hacked by t.me/govleak -
Хүдэр сумын ЗДТГ-ын товч мэдээлэл

2024 жилийн өмнө 829

Сумын ЗДТГазрын танилцуулага: Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/475 дугаар захирамжаар Хүдэр сумын ЗДТГазрын бүтэц орон тоог 20 албан тушаалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна....