Цөөн үгээр

- hacked by t.me/govleak - hacked by t.me/govleak -

Засгийн газрын тогтоол

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 439 2020 онд агнах, барих агнуурын тоо хэмжээг тогтоох тухай 2020-12-18 2020-12-18 Файл татах
2 188 Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах, журам батлах тухай 2020-05-27 2020-06-06 Файл татах
3 184 Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт батлах тухай 2020-05-20 2020-05-20 Файл татах
4 163 Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх тухай 2020-05-06 2020-05-06 Файл татах
5 138 Газар тариалангийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2020-04-15 2020-04-15 Файл татах
6 33 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2020-01-29 2020-01-29 Файл татах
7 36 Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрх шалгаруулах журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-01-29 2020-01-29 Файл татах
8 30 Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-26 2020-01-26 Файл татах
9 25 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2020-01-22 2020-01-22 Файл татах
10 18 Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-15 2020-01-15 Файл татах
11 16 Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн ажлын алба байгуулах, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
12 15 Мөнгөн урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
13 13 Улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт батлах тухай 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
14 10 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
15 0 Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын тооллого хяналтын тооллогын асуулга 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
16 0 Хяналтын тооллогын асуулгын нэмэлт хуудас 2020-01-08 2020-01-08 Файл татах
17 3 “Цагдаагийн төв байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 76 дугаар тогтоолд нэмэлт оруулах тухай 2020-01-06 2020-01-06 Файл татах
18 483 Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалыг нөхөн төлүүлэх тухай журам 2019-12-30 2019-12-30 Файл татах
19 202 "150 мянган айл-орон сууц" үндэсний хөтөлыөр 2019-05-22 2020-06-06 Файл татах
20 200 Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөр 2019-05-22 2019-05-22 Файл татах
21 202 "150 мянган айл-Орон сууц" үндэсний хөтөлбөр 2019-05-22 2020-06-06 Файл татах
22 159 Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр 2019-04-23 2020-06-06 Файл татах
23 145 Багшийн хөгжлийг дэмжих талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-04-12 2019-04-18 Файл татах
24 156 Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 2019-04-12 2019-04-12 Файл татах
25 126 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 2019-04-03 2019-04-10 Файл татах
26 0 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ 2019-03-28 2019-03-28 Файл татах
27 27 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭВЭР, АСАРГААНЫ ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-03-28 2019-01-16 Файл татах
28 26 ТЭТГЭВРИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2019-03-28 2019-03-28 Файл татах
29 7 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2019-03-28 2019-03-28 Файл татах
30 9 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам батлах тухай 2019-03-28 2019-03-28 Файл татах
31 8 Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 2019-03-28 2019-03-28 Файл татах
32 17 Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам, загвар батлах тухай 2019-03-25 2019-04-18 Файл татах
33 16 Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам батлах тухай 2019-03-25 2019-04-18 Файл татах
34 14 Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам батлах тухай 2019-03-25 2019-04-18 Файл татах
35 101 Жагсаалт батлах тухай 2019-03-21 2019-04-10 Файл татах
36 97 Хөнгөлөлтийн хэмжээг тогтоох тухай 2019-03-06 2019-04-10 Файл татах
37 96 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-03-06 2019-04-10 Файл татах
38 85 Мөнгөн төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 2019-02-27 2019-04-10 Файл татах
39 88 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-02-27 2019-04-10 Файл татах
40 90 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 2019-02-27 2019-04-10 Файл татах
41 38 Журам батлах тухай 2019-01-23 2019-03-28 Файл татах
42 25 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-01-16 2019-03-28 Файл татах
43 42 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого батлах тухай 2018-02-06 2019-04-10 Файл татах
44 42 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого батлах тухай 2018-02-06 2019-04-10 Файл татах
45 13 ИНХ-ын 2015 оны 22-р тогтоол 2016-12-10 2016-12-20 Файл татах