Цөөн үгээр

- Сумын Засаг даргын 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн хурал - Хүдэр сумын 2023 оны нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлт - Сум хөгжүүлэх сан
Утасны жагсаалт

1 сарын өмнө 22

ЗДТГ-ын утасны жагсаалт

4 жилийн өмнө 1211