Цөөн үгээр

- hacked by t.me/govleak - hacked by t.me/govleak -
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ:

10 сарын өмнө 103

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ: Сумын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 1,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй "Спорт төв" барих ажлын угсралтын ажил явагдаж байна....
ЗАРЛАЛ:

10 сарын өмнө 209

зарлал : Бизнесийн зорилгоор хандлангийн өвс бэлтгэх өргөдөл өгсөн иргэд, аж ахуй нэгж байгууллага 2023 оны 08 сарын 23-ний өдрийн 11 цагт ЗДТГ хурлын зааланд цугларна уу....
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР:

10 сарын өмнө 187

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР:...
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ:

10 сарын өмнө 170

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 500 сая төгрөгийн өртөг бүхий "Баянцагаан багт хатуу хучилттай авто зам барих" ажлыг ЗБИБ ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 95 хувьтай байна....
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ:

10 сарын өмнө 238

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ: Сумын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 1,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй "Спорт төв" барих ажлын суурийн ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай явагдаж байна....
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ:

10 сарын өмнө 174

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ: Сумын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 40 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар "Цагдаагийн байрны засвар, тохижилт"-ын ажлын тендэрт "Тийм Эттэ" ХХК шалгаран ажлыг 100 хувь гүйцэтгэн ажлын хэсэгт хүлээлгэн өглөө....
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖИЛ:

10 сарын өмнө 193

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 200 сая төгрөгийн өртөг бүхий "Хорооллын дундах зам засвар"-ын ажил 50 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна....
ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД:

10 сарын өмнө 292

2023-2024 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл ажлын хүрээнд “Хадлан, өвс тэжээл бэлтгэх тухай” өргөдөл хүсэлтийг 2023 оны 8 дугаар сарын 11-ны өдрийг хүртэл хүлээж авах бөгөөд 08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс гэрээ байгуулах болохыг мэдэгдье....
Бүтээн байгуулалтын ажил

11 сарын өмнө 192

Сумын төсвийн 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах Спорт цогцолборын барилгын суурь цутгалтын ажил хийгдэж байна....
МЭДЭГДЭЛ:

11 сарын өмнө 152

2023 оны 7-р сарын 21-ний өдөр мал бүхий иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж мэдээ мэдээлэл хүргэж, хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар дараах шийдвэрүүдийг гарган үүрэг чиглэл өглөө....