Цөөн үгээр

- 2021 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн төсөлд санал оруулах боломж нээгдлээ - Хүдэр нутгийн бүсгүйчүүд нэгдэж 1800 ширхэг амны хаалт оёж тараалаа. - Сумын онцгой комиссын хурал 2020.03.04ны өдөр 3 дахь хуралаа хийлээ.

Хүдэр сумын ЗДТГ-ын товч мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2020 жилийн өмнө Үзсэн: 231
Сумын ЗДТГазрын танилцуулага:
 
Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/475 дугаар  захирамжаар Хүдэр сумын ЗДТГазрын бүтэц орон тоог 20 албан тушаалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Үүнд: 
Улс төрийн албан тушаалтан -5 
Төрийн захиргааны албан тушаалтан  -16
Төрийн үйлчилгээ, гэрээт албан тушаалтан  - 4  ЗДТГ-ын бүтэцэд Хөдөө аж ахуйн тасаг, Санхүүгий алба шинээр байгуулагдан ажиллаж байна.
 
Сумын Засаг даргын дэргэдэх:
Цагдаагийн алба, хэсэг 
Нийгмийн Даатгалын алба
Нийгмийн халамж
Татварын алба
Цаг уурын алба зэрэг босоо удирдлагатай албан тушаалтанууд өдөр тутамын
үйл ажиллагаагаар сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга нараас удирдлага зохион байгуулалтаар хангагдан ажил үүргээ гүйцэтгэж, төрийн үйлчилгээг хүргэж ажилладаг.
 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ