Цөөн үгээр

- hacked by t.me/govleak - hacked by t.me/govleak -

Мэдээлэл

Нийтэлсэн: 3 жилийн өмнө Үзсэн: 595

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 9.500.000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 8-ын гүүрний засварын ажлыг "Хүдэр тохижилт" ОНӨААТҮГ 100 хувь гүйцэтгэн ЗДТГазарт хүлээлгэн өглөө.
мөн техник болон шатахууны туслалцаа үзүүлж хамтран ажилласан аж ахуйн нэгжүүддээ талархал элэрхийлье.
"Эв энержи"ХХК, "Хүдэр Амжаа"ХХК, "Хүдэр төгөл"ХХК, "Ургац Хүдэр"ХХК, "Хүдэр Бумбатын Овоо"ХХК