Цөөн үгээр

- hacked by t.me/govleak - hacked by t.me/govleak -

Мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө Үзсэн: 528

“Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай” сумын ИТХ-ын 2021 оны 06-р сарын 25-ны өдрийн 28 дугаар тогтоол нь “Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сан”- гийн 2021.07.30-ны өдрийн 5406 дугаарт бүртгэгдсэнээр хүчин төгөлдөр боллоо.
МТЕГ: Малын тоо толгойн албан татварыг 7-р сарын 15, 12-р сарын 15-ны дотор хоёр хувааж төлнө.