Цөөн үгээр

- hacked by t.me/govleak - hacked by t.me/govleak -

Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар хуралдлаа

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 189
Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн хурал 2023.04.05- ны өдрийн 11 цагт ИТХ-н даргын албан өрөөнд90%- н ирцтэйгээр эхэллээ.
Хэлэлцэх асуудал:
1.Сумын цаглаагийн хэсгийн үйл ажиллагаа,гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар хийж буй ажлуудын мэдээлэл. Хошууч Г.Эрдэнэбаатар
2.Сумын Эрэн хайх аврах салбарын үйл ажиллагаа,гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар хийж буй ажлуудын мэдээлэл. Хошууч М.Ганбаатар
3.Сумын ГХУСАСЗөвлөлийн 1 дүгээр улиралын тайланг хэлэлцэх
4.Аймгийн Засаг даргын А/41 тоот захирамж "Архигүй Сэлэнгэ" төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гаргах тайлангийн талаар хэлэлцэж байна.
Сумын ГХУСАСЗөвлөл