Цөөн үгээр

- hacked by t.me/govleak - hacked by t.me/govleak -

Мэдээлэл

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 111
Иргэдийн гаргасан санал гомдлын дагуу сумын Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, ЗДТГ-ын дарга, Санхүү албаны дарга нар сумын ЭМТ-ийн эмч, албан хаагчидтай уулзан, харилцан ярилцаж ажлын хариуцлага, ёс зүй, үйлчилгээг сайжруулах хугацаатай үүрэг даалгаварыг өгч ажиллаа.
2022оны 11-р сарын 14 -ний өдөр.