Цөөн үгээр

- Б.Нарантуяаг Ахмад барилгачинаар шагналаа. - Цахим худаг - Цэрэг татлага

Мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 311

Сумын Засаг даргын 2021 оны 8-р сарын 24-ны А/112 тоот захирамжаар байгуулагдсан “2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах” ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнээс Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн халаалтын хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн байгууллагаар үзлэг хийлгэн дүгнэлт гаргуулах талаар албан тоотыг хүргүүлсэн. Тус албан тоотын дагуу Сэлэнгэ аймгийн “Сэлэнгэ энерго” ОНӨААТҮГ-ын дулааны инженерүүд “Хүдэр Дулаан” ХХК-ны халаалтын зуух шугамын холболт, тохиргоо, сумын дулааны төв шугам, төр төсвийн байгууллагуудын дулааны шугаманд 2021/09/09-ний өдөр үзлэг шалгалт хийн заавар зөвлөмжийг өгч ажилалаа.Сумын Засаг даргын 2021 оны 8-р сарын 24-ны А/112 тоот захирамжаар байгуулагдсан “2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах” ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнээс Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн халаалтын хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн байгууллагаар үзлэг хийлгэн дүгнэлт гаргуулах талаар албан тоотыг хүргүүлсэн. Тус албан тоотын дагуу Сэлэнгэ аймгийн “Сэлэнгэ энерго” ОНӨААТҮГ-ын дулааны инженерүүд “Хүдэр Дулаан” ХХК-ны халаалтын зуух шугамын холболт, тохиргоо, сумын дулааны төв шугам, төр төсвийн байгууллагуудын дулааны шугаманд 2021/09/09-ний өдөр үзлэг шалгалт хийн заавар зөвлөмжийг өгч ажилалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ