Цөөн үгээр

- 9,2км авто замын ажил эхэллээ. - хяналт шалгалтын ажил хийлээ. - ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО.

Мэдээлэл

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 489

Сумын Засаг даргын 2021 оны 8-р сарын 24-ны А/112 тоот захирамжаар байгуулагдсан “2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах” ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнээс Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн халаалтын хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн байгууллагаар үзлэг хийлгэн дүгнэлт гаргуулах талаар албан тоотыг хүргүүлсэн. Тус албан тоотын дагуу Сэлэнгэ аймгийн “Сэлэнгэ энерго” ОНӨААТҮГ-ын дулааны инженерүүд “Хүдэр Дулаан” ХХК-ны халаалтын зуух шугамын холболт, тохиргоо, сумын дулааны төв шугам, төр төсвийн байгууллагуудын дулааны шугаманд 2021/09/09-ний өдөр үзлэг шалгалт хийн заавар зөвлөмжийг өгч ажилалаа.Сумын Засаг даргын 2021 оны 8-р сарын 24-ны А/112 тоот захирамжаар байгуулагдсан “2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах” ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнээс Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн халаалтын хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд мэргэжлийн байгууллагаар үзлэг хийлгэн дүгнэлт гаргуулах талаар албан тоотыг хүргүүлсэн. Тус албан тоотын дагуу Сэлэнгэ аймгийн “Сэлэнгэ энерго” ОНӨААТҮГ-ын дулааны инженерүүд “Хүдэр Дулаан” ХХК-ны халаалтын зуух шугамын холболт, тохиргоо, сумын дулааны төв шугам, төр төсвийн байгууллагуудын дулааны шугаманд 2021/09/09-ний өдөр үзлэг шалгалт хийн заавар зөвлөмжийг өгч ажилалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ